Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu - Technický manuál RISRE - verze 017

oddělení 3309 - Projektování a rozvoj Státní pokladny
oddělení 3309 - Projektování a rozvoj Státní pokladny

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje pro práci v modulu RISRE - Technický manuál RISRE - verze 017

Tento dokument navazuje na předchozí verzi. V dokumentu byly aktualizovány informace relevantní k tzv. dávkovým rozhraním. S vydáním verze 17 jsou dávková rozhraní uvolněna pro použití dle potřeb jednotlivých EKIS s níže uvedeným datem zahájení provozu.
V dokumentu a přílohách byly dále provedeny korektury dle aktuálního nastavení IISSP RISRE.

Soubory ke stažení - RISRE - Technické informace.

 • Detailní popis změn proti předchozím verzím dokumentu:

   Publikováno: 20.02.2013; verze: 017

   Tento dokument navazuje na předchozí verzi. V dokumentu byly aktualizovány informace relevantní k tzv. dávkovým rozhraním.

   TM RISRE v.017 byly pro dávková rozhraní aktualizovány informace :

   • úprava obecného popisu komunikace a schématu (kapitola 2.1),
   • úprava popisu struktur pro komunikaci se službami dávkového zpracování a INBOX, doplnění odkazů na příklady XML zpráv, doplnění pravidel pro komunikaci s INBOX (kapitola 2.7),
   • úprava popisu struktur pro komunikace se službami dávkových rozhraní, doplnění odkazů na příklady XML zpráv, (kapitoly 3.2.2.4, 4.3.1.2, 4.3.2),
   • úpravu přehledu elementů k dávkovým rozhraním (kapitola 2.4.3 tabulka 7),
   • doplnění vlastních příkladů XML zpráv v přílohách TM,
   • aktualizace WSDL souborů pro služby dávkových rozhraní, dávkového zpracování a INBOX.

   Dále TM RISRE v.017 obsahuje změny původních textů, struktur a pravidel:

   • doplnění textu poznámky ve struktuře pro založení rezervace (kapitola 3.2.1.1, tabulka 18, element DokladPuvodniCislo),
   • oprava názvu kořenového elementu dávkového souboru pro přeúčtování skutečnosti,
   • doplnění doporučených nastavení internetového prohlížeče Microsoft Internet Explorer pro práci s Portálem IISSP,
   • textové a stylové korektury.

   Seznam aktualizovaných příloh TM RISRE v.017, vyplývající z výše uvedených změn:

   • příklady XML zpráv dávkových webových služeb, služby dávkového zpracování a INBOX  (obecně),
   • příklady dávkových souborů XML,
   • Prilohy_k_technickemu_manualu\Schemata_XSD_automaticka_komunikaci\iissp_risre.xsd,
   • Prilohy_k_technickemu_manualu\Schemata_XSD_automaticka_komunikaci\iissp_risre_types.xsd,
   • Prilohy_k_technickemu_manualu\Schemata_XSD_ostatni\iissp_risre_pa_preuctovani_skutecnosti.xsd,
   • veškeré soubory WSDL.

   Účinnost nové verze TM RISRE v.017:

   • v testovacím prostředí T3S : 25. 2. 2013
   • v produktivním prostředí: 18. 3. 2013

  Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz