RISRE - Technické informace: Pracovní postup pro testování třetích stran RISRE - verze 12

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP)

Zprovoznění standardního způsobu registrace na prostředí Testování třetích stran RISRE.

Upozorňujeme, že na prostředí Testování třetích stran RISRE (dále „T3S RISRE“) byl zprovozněn standardní způsob registrace uživatelů jako na produktivním systému IISSP.

Soubory ke stažení - RISRE - Technické informace

    Publikováno: 15.02.2013; Verze: 12

    V souladu s informací zaslanou e-mailem prostřednictvím Komunikace SP ze dne 8. 2. 2013 byl na prostředí Testování třetích stran RISRE (dále „T3S RISRE“) zprovozněn standardní způsob registrace uživatelů jako na produktivním prostředí IISSP.

Aktualizovaný dokument Pracovní postup pro testování třetích stran RISRE – verze 12 – je uveden v příloze. Mimo aktualizace v souvislosti s přechodem na standardní způsob registrace uživatelů byly v tomto dokumentu také aktualizovány testovací scénáře a testovací služby dle Technického manuálu verze 016.

V dokumentu byly oproti předchozí verzi 11 provedeny následující změny:

  • doplnění adresy webových stránek Státní pokladny (kap. 1.2.1);
  • úprava popisu registrace Pověřené osoby (kap. 1.2.3.1);
  • úprava popisu registrace uživatelů a technických uživatelů (kap. 1.2.3.2);
  • doplnění odkazu na aktuální verzi Technického manuálu RISRE (poznámka v kap. 1.2.3.4);
  • doplnění scénářů pro testování (kap. 1.2.4);
  • doplnění seznamu testovacích webových služeb (kap. 2.3).

Pro testování připojování dokladů ROP k A-hlavičce prosím použijte výhradně číslo A-hlaviček příslušné Vaší Kapitole dle dokumentu uvedeného v příloze - Seznam čísel A-hlaviček k testování – ke stažení ve formátu Excel.

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz