CSÚIS - Aktualizace Metodika tvorby PAP pro rok 2013 - k 1. 1. 2013

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Metodiky tvorby PAP pro rok 2013 (aktualizováno ke dni 1. ledna 2013) se zapracováním upřesňujících informací a podrobností

Ministerstvo financí - odbor Účetnictví a Audit zveřejňuje aktualizaci Metodiky tvorby PAP pro rok 2013 (aktualizováno ke dni 1. ledna 2013) se zapracováním upřesňujících informací a podrobností v souladu s vyhláškou č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení - na Metodika tvorby PAP

 • Metodika tvorby PAP - stav ke dni 1.1.2013 ,
  Provedené změny:
  • zapracovaly legislativní změny účinné ke dni  1.1.2013
  • zapracovaly připomínky z praxe od metodiků účetnictví z krajských úřadů a z ministerstev
  • zapracovaly vybrané odpovědi na dotazy zaslané na Servicedesk v roce 2012

Důležité upozornění:

V aktualizaci Metodiky tvorby PAP k 1.1.2013 neřešeny:

 • Metodika křížových kontrol – PAP („ KRKy“ )
 • průtokové transfery včetně EU toků

Tyto problematiky budou řešeny a zveřejněny pro rok 2013 samostatně. Dne 31. 1. 2013 je publikována na webu Státní pokladny aktualizace Metodiky KRK platná pro zpracování roku 2012.

 • Metodika tvorby PAP,  konečné znění po aktualizaci k 1.1.2013 - stav ke dni 1.1.2013 ,  
 • Metodické příklady sestavení výkazu PAP k 1.1.2013, 
 • Příloha metodiky tvorby PAP č. 2 - Číselník partnerů PAP k 1.1.2013 ,
  Provedené změny spočívají:
  • v doplnění dvou evropských institucí - Evropský stabilizační mechanismus, ESAs (Joint Committe of the European Supervisory Authorities ), modře podbarveno
  • v doplnění 2. listu Příloha k číselníku nerezidentů - zahrnutí/nezahrnutí kódů teritorií, stanovuje, jaká teritoria jsou, popř. nejsou zahrnuta pod kódy zemí
 • Příloha metodiky tvorby PAP č. 3 - PAP s vyznačením nevyplňovaných položek a s označením změn, stav ke dni 1.1.2013 ,  
 • Příloha metodiky tvorby PAP č. 3 - PAP s vyznačením nevyplňovaných položek bez označení změn, stav ke dni 1.1.2013 

Soubory ke stažení - CSÚIS - Technické informace

 1. Technický manuál centrálního systému účetních informací státu na webu Státní pokladny, 
 2. Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS  na webu Státní pokladny,
 3. Metodika KRK platná pro zpracování roku 2012 na webu Státní pokladny. 

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit; Metodika tvorby PAP; publikováno 31.1.2013