Informace Kompetenčního centra IISSP – Příprava nových XSD schémat platných pro rok 2012

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

  • Od 1.1.2012 nebude možno pro vytváření XML účetních výkazů dále používat univerzální XSD, ale bude nutné využít konkrétní typ XSD, který přísluší dané účetní jednotce.
    Například příspěvková organizace již nebude moci využít XSD CV1_Rozvaha_Univerzal, ale správně CV1_Rozvaha_PO.                     

V systému CSÚIS budou od 1.1.2012 zavedeny 2 nové kontroly:                 

  • Výkazy XML vytvořené dle univerzálního XSD nebudou dále přijímány                     
  • V případě, že účetní jednotka použije pro sestavení výkazu jiný typ XSD, než jí přísluší, výkaz bude odmítnut                     

Z balíčku XSD platného k 1.1.2012 budou odstraněny následující 2 XSD:                 

  • CV1_Rozvaha_Univerzal                     
  • CV2_Vysledovka_Univerzal                     

Nový balíček XSD schémat bude uveřejněn do konce letošního roku. - Je zveřejněn: Balíček č. 14 - ze dne 30.11.2011

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz