Informace Kompetenčního centra IISSP - Pomocný analytický přehled (PAP) - pro CSÚIS

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

  • Předpokládané změny do Technického manuálu vyvolané zaváděním Pomocného analytického přehledu (PAP) a příslušná XSD schémata budou publikována na webu SP nejpozději do 28.11.2011.                   
  • Dotazy k připravovanému technickému řešení PAP v rámci CSÚIS je možno zasílat standardní cestou na ServiceDesk nebo na adresu:  servicedesk@sd-stc.cz

Soubory ke stažení: CSÚIS - Metodické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz