Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace (opravný balíček) XSD schémat č. 9

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

V návaznosti na Informaci KC IISSP zveřejněnou dne 18.1.2011 k aplikaci změn vyplývajících z novel vyhlášek KC IISSP zveřejňuje Aktualizaci (opravný balíček) XSD schémat č. 9 pro doposud publikované technické informace pro oblast CSÚIS.
Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: xsd_schemata_17022011

Z technických důvodů není obsahem uvedené Aktualizace č. 9 XSD schéma pro výkaz ZAM 1-04U. To bude publikováno do 25.2.2011.                 

Aktualizace (opravný balíček) č. 9 obsahuje:                 

 1. Globální změna všech elementů typu datum.                     
  • Veškeré hodnoty typu datum ve všech výkazech nebo hlavičkách zpráv je nyní nutné uvádět ve formátu ISO (YYYY-MM-DD), tj. např. 2011-12-31. Týká se zejména informací v hlavičce výkazu (datum sestavení, období výkazu), ale i položek některých konkrétních výkazů (datum splatnosti závazku apod.).                         
  • PLATÍ PRO VEŠKERÁ XSD SCHÉMATA !
 2. Úpravy výkazu FIN 2-04 U a odvozených výkazů v souvislosti s novelou Vyhlášky č. 449/2009 Sb. (soubory Fin_2_04_U*.xsd)                     
 3. CV24_Vysledovka_Vyhlaska503.xsd - úprava povinnosti elementů výkazu výsledovky pro zdravotní pojišťovny                     
 4. CV26_PenezniToky_Vyhlaska503.xsd, iissp_cus.xsd, iissp_common.xsd - nový výkaz Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu pro zdravotní pojišťovny                     
 5. NAR_1_12_U.xsd - úprava povinnost elementů v Části II.                     

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS dle Aktualizací (opravných balíčků):                 

 • Dle Aktualizace (opravného balíčku) č. 8:
  • Pro Testování třetích stran:    od  15.1.2011                         
  • Pro produktivní systém - výkaz NAR 1-12U: od 1.2.2011                         
  • Pro produktivní systém - výkaz FIN 2-12M: od 1.3.2011                         
 • Dle Aktualizace (opravného balíčku) č. 9:
  • Pro Testování třetích stran: od  21.2.2011                         
  • Pro produktivní systém: od 1.4.2011                         

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz