Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace XSD schémat – Balíček č. 10

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 10 - pro oblast CSÚIS. Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: xsd_schemata_04032011
Balíček č. 10 obsahuje:                 

 1. ZAM_1_04.xsd - Nový výkaz ZAM104 - Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou                     
 2. Úpravy textových popisů                     
 3.  iissp_statement.xsd - povolení hodnoty 0.00 v typu FinancniCastkaTisicType                     
 4. CV1*.xsd, CV2*.xsd - Úpravy účetních výkazů dle vyhlášky č. 435/2010 Sb.                     
 5.  Fin_2_04_U_CastIX.xsd, Fin_2_04_U.xsd - sjednocení definice části IX                     
 6. NAR_1_12_U.xsd - změna datového typu elementu RozpocetSchvalenyRokMinuly naFinancniCastkaTisicType                     

KC IISSP znovu upozorňuje na globální změnu všech elementů typu datum, která byla oznámena již při publikaci balíčku č. 9 a to s platností od 1.4.2011.
Veškeré hodnoty typu datum ve všech výkazechnebo hlavičkách zpráv je nyní nutné uvádět ve formátu ISO (YYYY-MM-DD), tj. např. 2011-12-31. To se týká se zejména informací v hlavičce výkazu (datum sestavení, období výkazu), ale i položek některých konkrétních výkazů (datum splatnosti závazku apod.).                 

Pozornost je nutno věnovat od 1.4.2011 zejména výkazům NAR 1-12U a Fin 2-12M, které se pro rok 2011 již zasílaly, ale zde bylo umožněno zasílání ještě ve starém datumovém formátu.                 

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

 • Dle Balíčku č. 10 – výkaz č. 58 Fin 2-04U Schválený rozpočet:                     
  • Pro Testování třetích stran: od  3.3.2011
  • Pro produktivní systém: od 7.3.2011
 • Dle Balíčku č. 10 – zbývající výkazy:                     
  • Pro Testování třetích stran: od  14.3.2011
  • Pro produktivní systém: od 1.4.2011

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz