Avízo: Odstávky systému a omezení práce v systému IISSP (plánované v měsíci : březen/duben 2011)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

1. Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

  • od 25.3.2011, od 19 hodin - do 27.3.2011, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.                 

  • V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                     
  • Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                     

2. Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

  • od 27.3.2011, od 23 hodin - do 1.4.2011, do 19 hodin

dojde k omezení práce v Integrovaném informačním systému Státní pokladny (IISSP), kdy IISSP bude provozován v záložní lokalitě.                 

  • V uvedeném období může docházet k horším odezvám systému.                     
  • Jakoukoli nefunkčnost je třeba standardně hlásit na Servicedesk.                     
  • V uvedeném období nebude dostupné Testování třetích stran, Testovací Webová aplikace a aplikace Dávkové výkazy pro testovací prostředí.                     

3. Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

  • od 1.4.2011, od 19 hodin - do 3.4.2011, do 23 hodin

o nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.                 

  • V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                     
  • Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                     

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz