Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace XSD schémat – Balíček č. 11

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 11 - pro oblast CSÚIS.
Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: xsd_schemata_22032011

Balíček č. 11 obsahuje:                 

  1. CV2_RozvahaOSS.xsd - přidání elementu "Výdaje příštích období" v Rozvaze OSS                     
  2. CV21_SoupisPeneznichProstredku.xsd - změna formátu elementu pro předávání čísla bankovního účtu                     
  3. CV1_Vysledovka*.xsd – zavedení níže uvedených nepovinných elementů pro zajištění zpětné kompatibility XSD s rokem 2010.                     

Tato úprava umožňuje prostřednictvím XML účetních výkazů dle definice XSD z balíčku č. 11 zaslat opravu zpětně i pro rok 2010.

  1. A.III.3 (SF, základní)                     
  2. A.III.4 (SF, základní, PO, OSS)                     
  3. B.IV.1 (pouze v VZZ USC)                     
  4. B.IV.3 (základní, PO, OSS)                     
  5. B.IV.4 (SF, základní, PO, OSS)                     

KC IISSP znovu upozorňuje na globální změnu všech elementů typu datum, která byla oznámena již při publikacibalíčku č. 9 a 10 a to s platností od 1.4.2011.

Veškeré hodnoty typu datum ve všech výkazech nebo hlavičkách zpráv je nyní nutné uvádět ve formátu ISO (YYYY-MM-DD), tj. např. 2011-12-31. To se týká se zejména informací v hlavičce výkazu (datum sestavení, období výkazu), ale i položek některých konkrétních výkazů (datum splatnosti závazku apod.).                 

Pozornost je nutno věnovat od 1.4.2011 zejména výkazům NAR 1-12U a Fin 2-12M, které se pro rok 2011 již zasílaly, ale zde bylo umožněno zasílání ještě ve starém datumovém formátu.                 

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:                 

  • Pro Testování třetích stran: od  21.3.2011
  • Pro produktivní systém: od 1.4.2011

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz