Kompetenční centrum IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Aktuální informace Kompetenčního centra IISSP

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):             

1. KC IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS).             

Vzhledem k mnoha krokům, které byly provedeny za účelem optimalizace systému jsou v současné době následující doby odezvy:             

  • doba odezvy informace o přijetí výkazu do CSÚIS k dalšímu zpracování  - informační zprávu odesilatel obdrží obratem
  • doba odezvy informace v inboxu o výsledcích validace, dešifrování a ověření ZO/NZO  – informační zprávu odesilatel obdrží cca do 30 minut od přijetí                 
  • doba odezvy informace v inboxu o vyhodnocení vnitrovýkazových kontrol (VVK) - informační zprávu odesilatel obdrží cca do 12 hodin od přijetí                 
  • doba odezvy informace v inboxu o vyhodnocení mezivýkazových kontrol (MVK) - informační zprávu odesilatel obdrží cca do 12 hodin od přijetí                 

Situace je ze strany KC IISSP nadále průběžně řešena a jsou činěny kroky k dalšímu zlepšení uvedené situace.             

              

2. V uplynulých dnech - v důsledku vrcholícího špičkového zatížení systému CSÚIS a současně prováděných optimalizačních kroků - došlo zejména ve dnech 26.7. – 28.7.2010 k přechodnému zhoršení situace v dobách odezvy.             

KC IISSP děkuje touto cestou všem účetním jednotkám (ZO/NZO) za trpělivost a pochopení, se kterou přistoupily k této situaci.             

Současně KC IISSP ujišťuje všechny účetní jednotky (ZO/NZO), že jsou nadále činěny takové další optimalizační kroky, aby se doby odezvy systému ještě výrazně zkrátily.             

              

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti informujeme účetní jednotky (ZO/NZO), že termín - uváděný v aktualitách Ministerstva financí ze dne 15. července 2010             

  • v aktualitě: Ministerstvo financí informuje, že s prvním předáváním účetních záznamů do CSÚIS (ÚSC, dobrovolnými svazky obcí , atd. ) je spojeno mnoho skutečností, včetně procesu registrace ZO/NZO                  
  • a v aktualitě: Ministerstvo financí informuje účetní jednotky (organizační složky státu nebo státní fondy), že bylo upozorněno na komplikace spojené s prvním předáváním operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS)

- termín 30. července 2010uvedený v těchto aktualitách se posouvá na termín 6. srpna 2010. Ostatní informace uvedené ve zmíněných aktualitách zůstávají v platnosti.             

              

4. KC IISSP informuje,             

že na své straně učinilo taková opatření, že hlášení zaslaná účetními jednotkami (ZO/NZO) na e-mailovou adresu servicedesk@sd-stc.czjsou v současné době urychleně zpracovávány a účetní jednotky (ZO/NZO) v nejbližší době obdrží reakci na svoje hlášení.             

KC IISSP touto cestou děkuje všem účetním jednotkám (ZO/NZO) za trpělivost a pochopení, se kterou přistoupily k této přechodné situaci.             

              

5. Průběžné další informace o stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS             

budou dále zveřejňovány na stránkách Ministerstva financí.             

              

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz