Kompetenční centrum IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

ktuální informace Kompetenčního centra IISSP               

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):             

1. KC IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS).

Nadále platí stav (mimo výjimek uvedených dále) zveřejněný 20.7.2010:             

  • doba odezvy informace o přijetí výkazu do CSÚIS k dalšímu zpracování  - informační zprávu odesilatel obdrží obratem
  • doba odezvy informace v inboxu o výsledcích validace, dešifrování a ověření ZO/NZO  – informační zprávu odesilatel obdrží cca do 2 hodin od přijetí
  • doba odezvy informace v inboxu o vyhodnocení vnitrovýkazových kontrol (VVK) - informační zprávu odesilatel obdrží cca do 24 hodin od přijetí
  • doba odezvy informace v inboxu o vyhodnocení mezivýkazových kontrol (MVK) - informační zprávu odesilatel obdrží cca do 48 hodin od přijetí

Je doporučeno účetním jednotkám (ZO/ NZO) neeskalovat uvedený stav na KC IISSP.             

Situace je ze strany KC IISSP průběžně monitorována a jsou činěny kroky k zlepšení uvedené situace.             

KC IISSP očekává, že uvedené špičkové zatížení systému CSÚIS a tomu odpovídající doby odezvy budou přetrvávat celý tento týden - tedy do 25.7.2010.             

              

2. KC IISSP informuje, že u některých účetních jednotek (cca 600 účetních jednotek), které zaslaly svoje finanční výkazy a účetní záznamy v období 12. – 19.7. 2010 a to zejména v termínech 15.7. 2010 a 19.7.2010             

vzhledem k špičkovému zatížení systému CSÚIS nedošlo doposud k provedení vnitrovýkazových kontrol (VVK) a mezivýkazových kontrol (MVK).             

Je doporučeno těmto dotčeným účetním jednotkám (ZO/ NZO) neeskalovat uvedený stav na KC IISSP.             

VVK a MVK finančních výkazů a účetních záznamů těchto dotčených účetních jednotek budou dokončeny nejpozději do pátku 23.7.2010, když o výsledcích těchto kontrol budou dotčené účetní jednotky (ZO/NZO) informovány standardně zprávou do inboxu.             

              

3. KC IISSP žádá ty účetní jednotky(ZO/NZO), které zaslaly svoje finanční výkazy a účetní záznamy před 12.7.2010 a doposud neobdržely do svého inboxu zprávu o výsledcích VVK a MVK,             

aby - pokud tak již neučinily- tuto skutečnost oznámily na e-mailovou adresu:
servicedesk@sd-stc.cz              

              

4. KC žádá všechny účetní jednotky (ZO/NZO), aby po odeslání finančních výkazů a účetních záznamů             

vyčkaly na stavové zprávyzobrazované v inboxu až do ukončení VVK a MVK.             

Opětovné zasílání stejnéhofinančního výkazu nebo účetního záznamu (bez vyčkání na výsledky prováděných kontrol) zatěžuje systém CSÚIS a prodlužuje tak doby odezvy systému.              

              

5. Průběžné informace o stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS             

budou dále zveřejňovány na stránkách Ministerstva financí.             

 


Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz