Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS – nová verze

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí uvolňuje novou verzi Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS):                   

Účelem aplikace Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚISje umožnit účetním jednotkám, respektive Zodpovědným osobám/Náhradním zodpovědným osobám (ZO/NZO), které je zastupují dle Vyhlášky č. 383/2009 Sb.,hromadným způsobem provést zašifrování předem připravených výkazů a jejich odeslání do systému CSÚIS. Tato aplikace umožňuje při zasílání většího počtu výkazů nahradit manuální proces využívající Šifrovací utilitu a Webovou aplikaci pro manuální zašifrování. resp. odeslání jednotlivých zpráv do CSÚIS.                   

Nová verze obsahuje:
- opravu problému s připojením k CSÚIS pomocí proxy serveru
- možnost používání aplikace Dávkové výkazy v testovacím prostředí CSÚIS
Úpravy jsou popsány v kapitole 5.2 Konfigurace v Uživatelské dokumentaci -(aktualiována:03.08.2010).                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz