Kompetenční centrum IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
 
1. KC IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS):                   

  • doba odezvy informace o přijetí výkazu do CSÚIS k dalšímu zpracování  - informační zprávu odesilatel obdrží obratem
  • doba odezvy informace v inboxu o výsledcích validace, dešifrování a ověření ZO/NZO  – informační zprávu odesilatel obdrží cca do 2 hodin od přijetí
  • doba odezvy informace v inboxu o vyhodnocení vnitrovýkazových kontrol (VVK) - informační zprávu odesilatel obdrží cca do 24 hodin od přijetí
  • doba odezvy informace v inboxu o vyhodnocení mezivýkazových kontrol (MVK) - informační zprávu odesilatel obdrží cca do 48 hodin od přijetí

Uvedený stav je způsoben přetrvávajícím špičkovým zatížením systému CSÚIS vzhledem k  časovým termínům pro zaslání finančních výkazů a účetních záznamů.                   

Je doporučeno účetním jednotkám (ZO/ NZO) neeskalovat uvedený stav na KC IISSP.                   

Situace je ze strany KC IISSP průběžně monitorována a jsou činěny kroky k zlepšení uvedené situace.                   

KC IISSP očekává, že uvedené špičkové zatížení systému CSÚIS a tomu odpovídající doby odezvy budou přetrvávat celý tento týden - tedy do 25.7.2010.                   

Průběžné informace o stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS budou dále zveřejňovány na stránkách Ministerstva financí.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz