Kompetenční centrum IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

1. KC IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS):                   

  • doba odezvy informace o přijetí výkazu do CSÚIS k dalšímu zpracování  - informační zprávu odesilatel obdrží obratem nebo v řádu minut až desítek minut
  • doba odezvy informace o výsledcích dalších kroků zpracování a probíhajících kontrol v CSÚIS – informační zprávy odesilatel obdrží v řádu 24 hodin i více

Uvedený stav je způsoben aktuálním špičkovým zatížením systému CSÚIS vzhledem k přibližujícím se časovým termínům pro zaslání finančních výkazů a účetních záznamů.                   

Je doporučeno účetním jednotkám (ZO/NZO) neeskalovat uvedený stav na KC IISSP.
Situace je ze strany KC IISSP průběžně monitorována a jsou činěny kroky k zlepšení uvedené situace.                   

KC IISSP očekává, že aktuální špičkové zatížení přejde do standardních časů doby odezvy během následujících dnů volna: 17. - 18.7.2010.                   

Průběžné informace o stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS budou dále zveřejňovány na stránkách Ministerstva financí.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz