Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M ze dne 1. dubna 2015

odbor 21 - Státní rozpočet
odbor 21 - Státní rozpočet

Vydáno

Ministerstvo financí aktualizuje metodický pokyn publikovaný ve Zprávách Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů, týkající se naplňování částí XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M. Aktualizovaný metodický pokyn se použije pro údaje rokem 2015 počínaje, v návaznosti na vyhlášku č. 5/2014 Sb.

Dokument ke stažení (na webu MF):
Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M ze dne 1. dubna 2015

Na webu Státní pokladny - CSÚIS - Metodické informace.