Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 29 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP): Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 29 - pro oblast CSÚIS.

Informace k XSD balíčku č. 29 - Změny oproti předchozímu balíčku č. 28:

  1. CV76_PKZ.xsd - struktura výkazu Pomocný konsolidační záznam – nový výkaz
  2. iissp_cus.xsd - související změny definic datových typů
  3. isvs_cedr.xsd - aktualizace datového slovníku ISVS - kompatibilní změna
  4. isvs_common.xsd - aktualizace datového slovníku ISVS: úprava datového typu
    pro uvádění telefonních čísel (uvedení mezinárodní předvolby znakem "+") - kompatibilní změna

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

  • Pro Produktivní systém: 1. 1. 2016
  • Pro prostředí Testování třetích stran: 1. 12. 2015

Pomocný konsolidační záznam je účetní záznam, který bude využíván k dotazování se na významné rozdíly zejména v identifikaci vzájemných vztahů, ale i k vysvětlení dalších významných skutečností.

Některé změny XSD schémat v souvislosti s účetní konsolidací státu byly publikovány již v balíčku č. 28. Upozorňujeme, že v rámci novely vyhlášky č. 383/2009 Sb., technické vyhlášky o účetních záznamech, dojde k některým změnám v závazném vzoru PKP. Z tohoto důvodu budou na začátku roku 2016 upraveny některé části XSD schématu PKP.

Soubor ke stažení - CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz