Metodický pokyn - Lhůty a postupy ČNB v období roční účetní závěrky 2013/2014 (RISRE)

odbor 21 - Státní rozpočet
odbor 21 - Státní rozpočet

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument „Lhůty a postupy ČNB v období roční účetní závěrky 2013/2014“ týkající se subjektů ze skupin 5 - 15 (§ 3 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Soubor ke stažení - RISRE - Metodické informace

Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; odd 1106 - odd. Integrace rozpočtových procesů