Metodické informace - Postup odsouhlasení nároků z nespotřebovaných výdajů v RISRE

odbor 21 - Státní rozpočet
odbor 21 - Státní rozpočet

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument „Postup odsouhlasení nároků z nepotřebovaných výdajů v RISRE“

Postup odsouhlasení nároků z nepotřebovaných výdajů v RISRE“ jehož obsahem je:

  1. Sestavy pro kontrolu NNV
  2. Postup oprav případných chyb
  3. Cílový stav
  4. Způsob načtení dat RISRE do výkazu Nároky - srovnání

 

Související informace - RISRE - Metodické informace

Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; Postup odsouhlasení nároků z nespotřebovaných výdajů v RISRE; publikováno 22.03.2013