Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 20 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP)

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 20 - pro oblast CSÚIS.
Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: CSUIS_xsd_schemata_20_20130612.zip

Balíček č. 20 obsahuje následující změny:

  • Fin_SPO-RIS.xsd - úprava struktury výkazu dle novelizovaného vzoru: přejmenování RadekCislo na PolozkaCislo; přesun dvou položek do části II
  • Jedná se o změny iniciované legislativní úpravou vzoru pro Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO pro rok 2014.

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

  • Pro Testování třetích stran: od 12.6.2013
  • Pro Produktivní systém: od 1.7.2013

Soubory ke stažení - CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz