Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace Metodiky Křížových kontrol – PAP verze 1.3

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP)

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

KC IISSP publikuje avizovanou aktualizaci dokumentu Metodika Křížových kontrol - PAP - Verze č. 1.3.

Soubory ke stažení - CSÚIS - Technické informace

Publikováno: 4.09.2013; verze 1.3
Verze 1.3 obsahuje následující změny:
-----------------------------------------
Nové Křížové kontroly v Příloze č. 1 – Přehled vazeb KRK – pouze pro kódy pohybu
- 458 - bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn, a
- 459 - bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn (KK458 a KK459)
Formální úpravy v dokumentu.

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:
- Pro Produktivní systém: od 1.10.2013

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz; publikováno 4.09.2013