CSÚIS - Aktualizace Metodiky tvorby PAP pro rok 2013

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) - Aktualizace Metodiky tvorby PAP pro rok 2013 - k 1. 1. 2013

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Metodiky tvorby PAP pro rok 2013 (aktualizováno ke dni 1. ledna 2013) se zapracováním upřesňujících informací a podrobností v souladu s vyhláškou č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení - Metodiky tvorba PAP - 2013

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit; Metodika tvorby PAP; publikováno: 31.1.2013, ke stažení ve formátu Zip

OBSAH

Metodika tvorby PAP aktualizace s vyznačením změn - stav ke dni 1.1.2013 ,

Provedené změny:

  • zapracovaly legislativní změny účinné ke dni 1.1.2013
  • zapracovaly připomínky z praxe od metodiků účetnictví z krajských úřadů a z ministerstev
  • zapracovaly vybrané odpovědi na dotazy zaslané na Servicedesk v roce 2012

Důležité upozornění:

  • V aktualizaci Metodiky tvorby PAP k 1.1.2013 neřešeny:
  • Metodika křížových kontrol – PAP („ KRKy“ )
  • průtokové transfery včetně EU toků

Tyto problematiky budou řešeny a zveřejněny pro rok 2013 samostatně. Dne 31. 1. 2013 je publikována na webu Státní pokladny aktualizace Metodiky KRK platná pro zpracování roku 2012.

Metodika tvorby PAP, konečné znění po aktualizaci k 1.1.2013 - stav ke dni 1.1.2013 ,

Metodické příklady sestavení výkazu PAP k 1.1.2013,

Příloha metodiky tvorby PAP č. 2 - Číselník partnerů PAP k 1.1.2013 ,

Provedené změny spočívají:

  • v doplnění dvou evropských institucí - Evropský stabilizační mechanismus, ESAs (Joint Committe of the European Supervisory Authorities ), modře podbarveno
  • v doplnění 2. listu Příloha k číselníku nerezidentů - zahrnutí/nezahrnutí kódů teritorií, stanovuje, jaká teritoria jsou, popř. nejsou zahrnuta pod kódy zemí

Příloha metodiky tvorby PAP č. 3 - PAP s vyznačením nevyplňovaných položek bez označení změn, stav ke dni 1.1.2013 ,

Související informace

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit; Metodika tvorby PAP; publikováno 31.1.2013