Aktualizovaná Metodika tvorby PAP pro rok 2013 k 1. 07. 2013

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) - Aktualizace Metodiky tvorby PAP pro rok 2013 - k 1. 07. 2013

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Metodiky tvorby PAP pro rok 2013 (aktualizováno ke dni 1. červenci 2013) se zapracováním upřesňujících informací.

Dokumenty ke stažení - CSÚIS - Metodické informace

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit; Metodika tvorby PAP; publikováno 28.6.2013