Novela Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky)

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

Ministerstvo financí vydalo ve Finančním zpravodaji č. 5 ze dne 20.10.2011 novelu Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku. Český účetní standard č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku ve znění změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé při sestavování účetní závěrky k 31. prosinci 2011.