Infomace Kompetenčního centra IISSP – Plán odstávek IISSP pro rok 2012

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP v roce 2012.Ve stanovených termínech nebude IISSP dostupný.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz