Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 16

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.                 

  • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 16

Provedené aktualizace:                 

  1. Hlavní změnou je zavedení kontrolních vazeb pro Operativní účetní záznamy. 
    Aktualizace se týká pouze OSS a Státních fondů.                     
  2. Zavedení MVK pro Operativní účetní záznamy - vazby MVK006Q1 - MVK006Q5                     
  3. Zavedení kontroly závazných ukazatelů pro kapitolu 322 - ID vazby 1526 pro kontroly VVK058Q14 a VVK052Q14                     

V systému bude aktivováno k 1.7.2011.

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.                 

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz