Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 15

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.                 

  • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS – Verze č. 15

Provedené aktualizace:                 

  • Fin 2-04U Obecně - kvůli vložení sloupce Konečný rozpočet do vnitrovýkazových kontrol, došlo k posunu číslování sloupců v částech, kde se sloupec Konečný rozpočet vyskytuje,                   
  • Fin 2-04U Nově vzniklé kontroly - vazby 1524 a 1525, kde se kontroluje, zda položky začínající č. 8 sl. 3 části II se rovnají řádku 3200 sl. 33 části III pro kapitoly 396 a 502 až 511,                   
  • Fin 2-04U Změna kontroly - z vazby 1519 byla vyjmuta rozpočtová položka 3200 a byla vytvořena nová vazba pouze pro tuto rozpočtovou položku 3200, (rovnost 0 pro konečný rozpočet pro všechny kapitoly, kromě 396 a 502-511),                   
  • Fin 2-04U Přípustnosti - úprava přípustnosti kódů NUTS CZ0900, CZ0990 a CZ0999 ve vazbách 1301, 1302 a 1303,                   
  • Fin 2-04U Závazné ukazatele - vazby 1366 a 1367 - byla přidána položka 8215 pro kapitolu 396,                   
  • Změna tolerancí na hodnotu 0 – schválený rozpočet.                   

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.                 

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz