Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace Technického manuálu – pro CSÚIS

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

 • KC IISSP publikuje aktualizaci Technického manuálu – pro oblast CSÚIS – verze 1.10
  Změny jsou zahrnuty v souborech:                      
  • CSUIS_Technicky_manual_22122011.pdf
  • 22122011_CSUIS_Technicky_manual.doc

Verze 1.10 obsahuje následující změny:

 1. Kapitola A – rozšíření o subkapitolu „Záhlaví zprávy sestávající se z více částí“                     
 2. Kapitola A – subkapitola „Definice jednotlivých zpráv“                     
  • Zrušení účetních záznamů (výkazů) typu Univerzal                         
  • Zrušení účetních záznamů (výkazů) pro Jiné účetní záznamy                         
  • Doplnění Finančních výkazů o výkaz: ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou                         
  • Doplnění o Výkazy pro monitorování a řízení veřejných financí                         
 3. Kapitola B – rozšíření o subkapitolu „Přenos zpráv s přílišnou velikostí“                     
 4. Kapitola C – v subkapitole „Seznam chybových kódů“ doplněna chyba s ID: ERRVAR                     
 5. Kapitola I – v subkapitole „Kontroly obsahu“ provedeno doplnění typů kontrol o tzv. křížové kontroly.                     
 6. Provedení drobných formálních změn a aktualizace některých webových odkazů                     

Dokumenty ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz