Informace Kompetenčního centra IISSP – Pomocný analytický přehled (PAP) – XSD schémata - platná pro rok 2012

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

  • KC IISSP publikuje příslušná XSD schémata pro přípravu XML PAP k finální verzi Pomocného analytického přehledu (PAP) ve znění vyhlášky č. 437/2011 Sb. (bude zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 28.12.2011), kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.
    • CSUIS-PAP_xsd_schemata_20111222_PAP.zip
  • Dotazy k technickému řešení PAP v rámci CSÚIS je možno zasílat standardní cestou na ServiceDesk nebo na adresu:  servicedesk@sd-stc.cz

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz;