Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace XSD schémat – Balíček č. 14

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
KC IISSP publikuje avizovanou Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 14 - pro oblast CSÚIS.
Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: xsd_schemata_14_20111118

Balíček č. 14obsahuje následující změnu:                 

  1. Aktualizace sdíleného slovníku datových prvků IS DP ISVS                     
  2. Fin_SPO-RIS.xsd, Fin_2_04_U.xsd, Fin_2_12_M.xsd, Fin_SPO.xsd, NAR_1_12_U.xsd - přidání kontroly duplicitních čísel řádků                     
  3. iissp_messaging.xsd - povolení více elektronických podpisů v elementu EnvelopeFooter                     
  4. Odstranění univerzální varianty rozvahy a výsledovky (odstranění souborů CV1_Rozvaha_Univerzal.xsd, CV2_Vysledovka_Univerzal.xsd)                     
  5. CV2_Vysledovka_*.xsd - odstranění elementu VysledekHospodareni.                     
  6. Globální změna: zpřísnění kontroly hodnot pro datové prvky typu datum – nyní je možné použít pouze datum mezi roky 1900 - 2099 a speciální hodnotu "9999-12-31" v případech, kde je tak určeno metodickým pokynem.                     
  7. iissp_messaging.xsd - rozšíření dotazu na seznam zpráv v inboxu (element SeznamZpravPozadavek) o možnost filtrovat podle IČ vyplněním nepovinného elementu IC.                     
  8. CV19_SoupisPodminenychPohledavek.xsd, CV20_SoupisPodminenychZavazku.xsd, CV22_SoupisDisponibilnihoMajetku - kontrola kladné hodnoty finanční částky u elementů Castka, OceneniHodnotaRealna, OceneniHodnotaCizi, OceneniMenaCizi                     

Součástí Balíčku jsou i vzorová XML.                 

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

  • Pro Testování třetích stran: od 5.12.2011
  • Pro Produktivní systém:  od 1.1.2012

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz