Informace Kompetenčního centra IISSP – Pomocný analytický přehled (PAP) – připravovaná XSD schémata, připravované změny Technického manuálu – pro CSÚIS

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

 • KC IISSP publikuje k verzi Pomocného analytického přehledu (PAP) ze dne 16.11.2011  připravovaná příslušná XSD schémata pro přípravu XML PAP.
  Nejedná se o finální verze XSD, může dojít k některým drobným úpravám, nemělo by však dojít k zásadní změně struktury.
  Finální verze XSD pro PAP bude zveřejněna následně po definitivním schválení novely vyhlášky č. 383/2009 Sb.                     
  • xsd_schemata_20111125_PAP_PRERELEASE.zip
 • Předpokládané změny do Technického manuálu vyvolané zaváděním Pomocného analytického přehledu jsou následující:                     
  • V souvislosti se zpracováním výkazu PAP bude Technický manuál obsahovat i návod pro rozdělení výkazů PAP do více částí a jejich postupné zaslání, pokud velikost výsledného XML přesáhne 5 MB                         
  • Aktualizovaná verze Technického manuálu bude zveřejněna následně po definitivním schválení novely vyhlášky č. 383/2009 Sb.                         
 • Dotazy k připravovanému technickému řešení PAP v rámci CSÚIS je možno zasílat standardní cestou na ServiceDesk nebo na adresu:  servicedesk@sd-stc.cz

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz