Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 18

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.                 

 • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 18

Provedená aktualizace:                 

V kontrolních vazbách došlo ke změnám ve výkazu č. 52 FIN2-04U (vznikly nové kontrolní vazby) a pro výkaz č. 61 ZAM1-04U.                 

 1. Závazné ukazatele FIN2-04U
  Přidání nových VVK do kontrolních vazeb (všechny s tolerancí 0):
  • Vazba 1270, která kontroluje rovnost položky Fin-7201 a sumu položek Fin 7202+7203+7204 pro kapitolu 345                         
  • Vazba 1554 kontrolující rovnost položky Fin-7201 a sumu položek § 6310 byla doplněna o položku 5169, platí pro část II a kapitolu 396                         
 2. Dále byly přidány tyto kontrolní vazby, kontrolující vždy rovnost levé a pravé strany, definovány následujícím způsobem:
  • Vazba 1555    Fin-7130 =   T(2, 3, 4) pro část I a pro všechny kapitoly 301  až  398                         
  • Vazba 1556    Fin-7202 =   §5420; P 5022 platící pro část II a kapitolu 336                         
  • Vazba 1557    Fin-7202 =   § (6114,6115,6116,6117); T(5,6) pro část II a kapitolu 345                         
  • Vazba 1558    Fin-7203 =   § 6149; T (5,6) pro část II a kapitolu 345                         
  • Vazba 1559    Fin-7392 =   § 4349; PSP (521,522) pro část II a kapitolu 313                         
 3. ZAM1-04U
  • Přibyl nový list ZAM1-04U, kde jsou popsány nové kontrolní vazby pro tento výkaz. Jedná se o srovnání hodnot ukazatelů Rozpočet po změnách - počet zaměstnanců v ročním průměru (ZU_ZMRPZ2) a Skutečnost od počátku roku prům. přepočtený počet zaměstnanců (ZU_ZMSKUT).                         
  • Pro tuto kontrolu vznikly dvě kontrolní vazby:
   • Vazba 1560 je definována tak, že pokud se ukazatel ZU_ZMRPZ2 rovná hodnotě 0, musí se také ukazatel ZU_ZMSKUT rovnat hodnotě 0. V opačném případě dochází k defektu.                             
   • Vazba 1561 je definována tak, že pokud ukazatel ZU_ZMRPZ2 obsahuje hodnotu, musí ukazatel ZU_ZMSKUT také obsahovat hodnotu (tzn. různou od 0). V opačném případě dochází k defektu.                             
 • Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.                     
 • Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.                     

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz