Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 17

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.                 

  • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 17

Provedené aktualizace:                 

  1. Vytvoření kontrolních vazeb pro výkaz č. 23 – Rozvaha zdravotních pojišťoven (zpracovaná podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších přepisů).                     
    • Jedná se o kontrolu rovnosti součtových řádků a jednotlivých položek pro aktiva, pasiva a kombinace aktiv a pasiv. U všech kontrol platí vazby pro všechny sloupce, kromě kontroly pasiva celkem x aktiva celkem, zde se kontrolují pouze sloupce čistá výše a minulé období.                         
    • Všechny kontroly jsou prováděny s tolerancí 0.
    • V aktuální tabulce pro popis těchto kontrol vznikl nový list ROZVAHA_ZP.                         

V systému bylo aktivováno k 20.10.2011.

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.                 

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz