Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace XSD schémat – Balíček č. 12

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 12 - pro oblast CSÚIS.
Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: xsd_schemata_12_07062011

Balíček č. 12 obsahuje následující změny:                 

  1. isvs*.xsd - aktualizace slovníku IS DP ISVS (bez dopadů do struktury výkazů)                     
  2. CV21_SoupisPeneznichProstredku.xsd - označení elementu VkladTrvani jako nepovinného                     
  3. CV4_UcetniZaverkaPriloha.xsd - nepovinnost fondů v části F Přílohy účetní závěrky                     

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

  • Pro Testování třetích stran: od  15.6.2011
  • Pro produktivní systém: od 1.7.2011

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz