Informace Kompetenčního centra IISSP - Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů (pro CSÚIS)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) aktualizaci dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.                 

  • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)

Provedené aktualizace:                 

  • Závazné ukazatele – změna algoritmů kontrol závazných ukazatelů (dle sestavy 504U).                     
  • Definice změn je pro snazší identifikaci zvýrazněná zeleným podbarvením na přechodně zařazeném listu: „Závaz. ukazatele FIN2-04U_Změny“                     
  • Odstraněny vazby 005 a 011                     
  • Odstraněny vazby 1394 a 1395 – přesun kontroly přípustnosti do validace XSD                     
  • Zavedena vazba 1403 – nepřípustnost CZ0009, CZ0099 a CZ0999 v části X. Fin 2-12M                     
  • Zavedena vazba 1404 -  části IX. výkazu FIN 2-12 M                     
  • Odstraněny vazby 1200, 1234, 1235 – vloženy na portál do sekce „Finanční výkazy ostatní“ pod názvem Kontrola RF a příjmy z EU                     
  • Odstraněna vazba 1189 – vložena na portál do sekce „Finanční výkazy ostatní“ pod názvem Kontrola ZU 7132                     

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.                 

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz