Aktualizace Technického manuálu (pro CSÚIS)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí publikuje aktualizaci dokumentu:                 

  • Technický manuál (Verze k 4.05.2011)

Provedená aktualizace – verze 1.7 – je promítnuta do následujícího bodu dokumentu:                 

  • Bod B. Komunikační rozhraní                    
    • Doplněna nová kapitola: „Retence zpráv v inboxu ZO“
      Uvedená kapitola obsahuje pokyn, že s platností od 1.7.2011 budou v inboxu ZO uchovávány pouze zprávy, které nebudou starší než 180 dnů.
      V uvedeném termínu je nutno, aby si Účetní jednotky samostatně zajistili zálohování požadovaných dat v souladu s požadavky Vyhlášky č. 383/2009 Sb.                        

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz