Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) aktualizaci dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.                 

  • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)

Provedené aktualizace:                 

  1. Nové kontroly pro výkaz NAR 1-12U – reakce na změnu struktury výkazu dle vyhlášky č. 403/2010 Sb.                     
  2. Rozšíření kontroly ID VVK052Q5 - vazba ID 1398 rozšířena o část XI.,  vazba ID 1399 rozšířena o část XII.                     
  3. Opraveno ID vazeb u výkazu Přehled o změnách vlastního kapitálu                     
  4. Oprava popisu algoritmu vazby VVK052Q6 u výkazu Fin2-12U                     

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.                 

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz