Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) aktualizaci dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.                 

  • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)

Provedené aktualizace:                 

  1. Rozšíření kontrol přípustností pro výkazy FIN 2-12M zaslané od 1.1.2011:                      
    • nově založená kontrola pro nepřípustnou hodnotu: použití Nástroje 87 v části XI. a XII. je nepřípustné (ID 1400)                         
    • nově založená kontrola na přípustnou hodnotu: § „6330“ lze použít pouze s rozpočtovými položkami 5341, 5342, 5343, 5344, 5345, 5349 v části II. (ID 1401)                         
    • nově založená kontrola na přípustnou hodnotu:  s rozpočtovými položkami 5342, 5344, 5345, 5349 lze použít pouze § „6330“ v části II. (ID 1402)                         
  2. Rozšíření kontrol Přípustností pro výkazy FIN 2-04U – detaily v dokumentu na samostatném listu                     

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.                 

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz