Aktualizace dokumentu - Formulář pro aktualizaci číselníku účetních jednotek v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu:                 

  • Formulář pro aktualizaci číselníku účetních jednotek v CSÚIS

Vybraná účetní jednotka má povinnost informovat správce CSÚIS o změnách skutečností týkající se dané vybrané účetní jednotky. Tuto povinnost splní zasláním vyplněného uvedeného formuláře pro aktualizaci číselníku účetních jednotek na emailovou adresu: ciselnikUJ@mfcr.cz

Kompetenční centrum IISSP následně provede kontrolu. V případě schválení provede úpravu číselníku. Následně Kompetenční centrum IISSP potvrdí žadateli o změnu e-mailem provedení nebo zamítnutí žádosti.                 

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz