Aktualizace dokumentu: Centrální systém účetních informací státu – Otázky a odpovědí (ke dni 11.02.2011)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu:                 

  • CSÚIS – Otázky a odpovědi (ke dni 11.02.2011)

Na základě úpravy XSD schématu pro komunikační zprávy CSÚIS  se zjednodušila implementace elektronického podpisu výkazů.
Z uvedeného důvodu je aktualizována kapitola C4 dokumentu popisující způsob vytvoření XML Signature:                 

  • Původní popis označení podepisované části XML dokumentu technologií XPointer byl nahrazen popisem znovu umožněného způsobu označení podepisované části XML přes atribut ID                     
  • Dále je doplněna informace pro řešitele, jak vložit více než jeden e-podpis XML tak, aby platnost všech podpisů zůstala zachována                     

CSÚIS - Otázky a odpovědi

Současně je zveřejněno:

  • vzorové příklady elektronicky podepsaných XML  - s jedním elektronickým podpisem:                     
    • vzoryXML_11022011_podepsane_s_ID_atributy                         
  • vzorový příklad elektronicky podepsaného XML s více elektronickými podpisy:                     
    • vzoryXML_11022011_podepsane_2signatures                         

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz