Opravný balíček č. 6 - technické informace (XSD schémata) pro oblast CSÚIS (Platné od 9.7.2010)

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje Opravný balíček č. 6 pro doposud publikované technické informace (XSD schémata) pro oblast CSÚIS.
Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: xsd_schemata_09072010.zip

Dále popsané změny v XSD schématech jsou na systému CSÚIS aktivovány.             

 1. Účetní jednotky, které připravují zaslání svých finančních výkazů a účetních záznamů s termínem 20.7.2010 mohou použít XSD schémata dle předchozího Balíčku č. 5.
 2. Při předání finančních výkazů a účetních záznamů k následným termínům dle příslušných vyhlášek je nutno již provést úpravy dle Balíčku č. 6.
 3. Toto se netýká operativních účetních záznamů. U těch je třeba již v termínu k 20.7.2010 pracovat s Balíčkem č. 6.                 

Opravný balíček obsahuje:

 • úpravu XSD schémat operativních účetních záznamů CV17 až CV22 dle platných vzorů
 • úpravu XSD schémat dle nově platných slovníků ISDP

Realizované změny k operativním účetním záznamům:             

 • CV17
  • IČ partnera - nově 1-8 číslic místo striktně 8 číslic.                     
  • Věcný titul - element pojmenován, upraven typ (vytvořeny přípustné hodnoty).                     
  • Vytvořená opravná položka.                     
  • CinnostType - první písmeno velké.                      
  • Aktualizace povinných/nepovinných elementů                     
 • CV18
  • IČ partnera - nově 1-8 číslic místo striktně 8 číslic.                     
  • VecnyTitulType - první písmeno velké                     
  • CinnostType - první písmeno velké                     
  • Aktualizace povinných/nepovinných elementů                     
  • Pojmenován poslední element - ZmenyOceneni - finanční částka                     
 • CV19
  • CinnostType - první písmeno velké                     
  • IČ partnera - nově 1-8 číslic místo striktně 8 číslic                     
  • Věcný titul - element pojmenován, upraven typ (vytvořeny přípustné hodnoty)                     
  • Aktualizace povinných/nepovinných elementů                     
 • CV20
  • CinnostType,TitulPorizeniType - první písmeno velké                     
  • VecnyTitul - přejmenování elementu                     
  • Definován typ ZmenyOceneni - pojmenování elementu finanční částka                     
  • Aktualizace povinných/nepovinných elementů                     
 • CV21
  • Poslední element změněn na ZustatekKonecnyCiziMena Referencován CoreComponentTypes.xsd (kvůli TextType)                     
  • Přidán element UcetBankovniCisloVkladTrvani typu TextType                     
 • CV22
  • HladinaAnalytická - zrušeno                     
  • Přidán element OceneniHodnotaRealna (Výše ocenění reálnou hodnotou)                     
  • Aktualizace povinných/nepovinných elementů                     
  • Rezerva – zrušeno                     
  • Popis přejmenován na Poznamka                     
  • Výběr Termín likvidity vs. datumem likvidity je řešen aparátem choice z elementů                     
   • LikviditaTermin - PocetType (počet dní)                         
   • LikviditaDatum - DatumNarodniType                         

Stručný přehled změn dle ISDP:

 • cus0001
  • partnerObchodniCisloType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
 • cus0002
  • vykazCisloType  - změna TextType -> IdentifikatorType                     
 • cus0014
  • skpKodType  - změna TextType -> IdentifikatorType                     
 • cus0017
  • ucetCisloType  - změna TextType -> IdentifikatorType                     
 • iissp_statement
  • kapitolaType (v hlavičkách dokumentů) - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • paragrafRozpoctovaSkladbaType  - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • polozkaRozpoctovaSkladbaType  - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • radekCisloType  - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • typ zvazkyPodmineneDlouhodobePredpisyPravniType přejmenován -> Zavazky.... (změna nezasahuje do jiných schémat, pouze oprava překlepu)                     
  • zrušen typ datumType a elementy odvozené od tohoto odvozené přímo od cmn:DatumNarodniType                     
  • přejmenovány všechny typy - velká písmena na začátku včetně vazeb do všech ostatních schémat                     
 • CV4_UcetniZaverkaPriloha
  • podpolozkaCisloType  - změna TextType -> IdentifikatorType                     
 • Fin_204_U
  • cisloZPType  - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • znakUcelovyType  - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • celekUzemniCisloType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • radekCisloCastIVType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • radekCisloCastXVType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • druhOrganizaceKodType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
 • Fin_204_U_RozpocetSchvaleny
  • radekCisloCastIIIType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • programCisloType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • nastrojType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • zdrojType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • radekCisloCastIIIType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
 • Fin_2_12_M
  • radekCisloCastIII1Type - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • radekCisloCastIII2Type - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • radekCisloCastIII3Type - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • radekCisloCastIII4Type - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • radekCisloCastIII5Type - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • radekCisloCastIII6Type - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • radekCisloCastIVType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • radekCisloCastVIType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • radekCisloCastVIIType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • radekCisloCastVIIIType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • znakUcelovyType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • celekUzemniCisloType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • nastrojType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • zdrojType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • odstraněny redundantní deklarace jmenných prostorů uvnitř typů                     
 • Fin_SPO
  • prilohaUcetType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • prilohaPolozkaCisloType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • prilohaRadekCisloType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
 • Fin_SPO-RIS
  • CastIradekCisloType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • CastIIradekCisloType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
 • NAR_1_12_U
  • radekCisloType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
 • iissp_common
  • TransactionIdType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • PersonIdType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • SubjectIdType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • MessageIdType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • ModuleType - změna TextType -> IdentifikatorType Zrušen typ BooleanType Zrušen typ DatumType                     
 • iissp_risre
  • CisloJednaciType - změna TextType -> IdentifikatorType                     
  • DatumType: extension z xs:Date -> restriction z cct:DatumType                     
  • PriznakType: byl iissp:BooleanType (ComplexType-extension z xs:boolean) na cct:IndikatorXMLType (ComplexType-restriction z xs:boolean)                     
 • iissp_cus
  • VykazDatum -> cct:DatumType (pozor na změny extension -> restriction)                     
  • CiselnikPlatnostOd -> cct:DatumType                     
  • CiselnikPlatnostDo -> cct:DatumType                     
  • CiselnikDatumPublikace -> cct:DatumType                     
 • iissp_messaging                 
  • ZpravaDatumVytvoreniDo -> cct:DatumType                     
  • ZpravaDatumVytvoreniOd -> cct:DatumType                     
  • ZobrazitHromadneZpravyType bylo restriction z BooleanType, což je restriction z xs:boolean -> cct:IndikatorXmlType                     
 • Zrušeny externí reference na http://... u následujících schémat:                 
  • isvs_common                     
  • isvs_cedr                     
  • isvs_business                     

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 09.07.2010