Formulář pro aktualizaci číselníku účetních jednotek v Centrálním systému účetních informací státu

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument:                   

  • Formulář pro aktualizaci číselníku účetních jednotek v CSÚIS

Vybraná účetní jednotka má dle paragrafu 12, odstavce 1, vyhlášky č. 383/2009 Sb. povinnost informovat správce CSÚIS o změnách skutečností. Tuto povinnost splní zasláním vyplněného uvedeného formuláře pro aktualizaci číselníku účetních jednotek na emailovou adresu: ciselnikUJ@mfcr.cz                    

Kompetenční centrum IISSP následně provede kontrolu. V případě schválení provede úpravu číselníku. Následně Kompetenční centrum IISSP potvrdí žadateli o změnu e-mailem provedení nebo zamítnutí žádosti.                   

  • Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 09.07.2010