Informace Kompetenčního centra IISSP - Testovací “ Webová aplikace" v provozu od 15.11.2010 (nová xsd schémata)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

Od pondělí 15.11.2010 bude pro možnost testování na testovacím prostředí CSÚIS „Testovací“ Webová aplikace  aktivována nová verze xsd schémat zveřejněných dne 25.10.2010 jako Opravný balíček č. 7,který bude platný na produktivním („ostrém“) prostředí od 1.12.2010.                   

Od tohoto data (1.12.2010) musí všechny finanční výkazy a účetní záznamy zasílané do CSÚIS bez ohledu na vykazované období odpovídat těmto aktualizovaným xsd schématům.

Je nutno věnovat pozornost zejména novému povinnému elementu FinancniCastkaRad uváděnému v hlavičce všech zasílaných výkazů.

Popis dalších změn je uveden v uveřejněném popisu Opravného balíčku č. 7.

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz