Informace Kompetenčního centra IISSP - (CSÚIS): od 1.12.2010 změny ve výkazech ve výkazech Fin 2-04U a Fin 2-12M

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Aktualizováno 29. 11. 2010

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                   

 • Od 1.12.2010 dojde v systému CSÚIS spolu s aktivací nových XSD i ke změně kontroly hodnot v poli „Kód územní jednotky“ ve výkazech Fin 2-04U a Fin 2-12M.

  Pole nabývá délky 1 až 3 hodnoty a to v závislosti na příjemci transferu. 

  A to následujícím způsobem:                       
  • Pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí poslední 3 místa z kódu územní jednotky odpovídající LAU 1                           
   • Příklad:  411 (pro Cheb)                               
  • Pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí poslední 2 místa z kódu územní jednotky odpovídající NUTS 3                           
   • Příklad:  41 (pro Karlovarský kraj)                               
  • Pro transfery a půjčky poskytnuté hlavnímu městu Praha se přiřadí kód 100                           
  • Pro transfery a půjčky poskytované regionálním radám se přiřadí poslední 1 místo z kódu územní jednotky odpovídající NUTS 2                           
   • Příklad:  4 (pro Severozápad)                               
 • U transferů a půjček poskytnutých krajům nebo regionálním radám se doplnění nulami do celkové délky 3 neprovádí.                       
 • V případě, že výkaz bude obsahovat nepřípustný kód, bude v rámci validace XML systémem odmítnut.                       

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz