Aktualizace Registračního formuláře ZO/NZO

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu:                   

  • Registrační formulář - Informace požadované po vybrané účetní jednotce (Příloha č. 14 Technické vyhlášky)                       
  • Pomocí uvedeného dokumentu lze i rušit vazbu dané ZO/NZO na konkrétní účetní jednotku.

Provedená aktualizace spočívá:
- v doplnění registračního čísla ZO/NZO jako povinného údaje do dalších částí Registračního formuláře 

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz