Aktualizace Pracovní verze Technického manuálu

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí publikuje aktualizaci dokumentu:                   

 • Pracovní verze Technického manuálu (Pracovní verze k 10.12.2010)

Provedená aktualizace – verze 1.5 – je promítnuta do následujících bodů dokumentu:                   

 • Bod A                        
  • Část „Umístění účetních záznamů v komunikační obálce", tabulka "Hlavička účetního záznamu": přidání řádku popisujícího nově přidaný element FinancniCastkaRad                           
  • V ukázce zprávy v oddílu „Zkrácená ukázka zprávy typu rozvaha“ aktualizována hlavička výkazu podle aktuálních XSD                           
 • Bod C                        
  • Doplnění popisu chybových hlášení a dalších doplnění v částech:                           
   • „Chyba při dešifrování dat“                               
   • „Chyba kontroly oprávněné osoby“                               
   • „Kontrola elektronického podpisu“                               
   • „Seznam chybových kódů“              

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz