Aktualizace Pracovní verze Technického manuálu

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí publikuje aktualizaci dokumentu:                   

  •  Pracovní verze Technického manuálu (Pracovní verze k 9.7.2010)

Provedená aktualizace – verze 1.4 – je promítnuta do následujících bodů dokumentu:                   

  • Bod A – doplnění odkazu na aktuální stav operativních účetních záznamů                       
  • Bod B – doplnění o kapitolu Protokoly o uskutečněných přenosech dat a neúspěšných pokusech o přenos dat                       
  • Bod H – upřesnění informací v kapitole Proces registrace  zodpovědné osoby (ZO/NZO) pro registraci obcí, DSO, KÚ a PO zřizovaných obcemi DSO a kraji za účasti krajských úřadů                       
  • Bod M – doplnění o kapitolu Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS                       

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 09.07.2010