Aktualizace Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) popis všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS - aktualizace dokumentu:                   

  • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)
    Provedená aktualizace spočívá ve změnách pro výkaz FIN 2-12M (Přípustnosti).
    Změny se týkají nově založených kontrol 1394-1395, které  jsou zaměřené na povolené hodnoty NUTS pro části X a XI.
    Další nová kontrola pod ID 1396 je zaměřena na přípustnost § „0000“ pro výdajové rozpočtové položky.“                       
  • Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.                       
  • Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.                       

Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz