Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 42 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

V souvislosti se změnou adresy serveru pro Testování třetích stran publikujeme aktualizovaný balíček XSD schémat č. 42 - pro oblast CSÚIS, který nahrazuje publikovaný balíček č. 41: 

Soubor ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Změny oproti publikovanému balíčku č. 41

  • csuis.wsdl, inbox.wsdl: změna URL testovacího serveru CSÚIS určeného pro Testování třetích stran

Tento balíček neobsahuje žádné změny v XSD schématech. Produktivní komunikace s CSÚIS je beze změn, změna se týká pouze adresy serveru určeného pro testovací provoz.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz