Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2019

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2019.

Operativní účetní záznamy: CSÚIS - Metodické informace