Informace ke způsobu vyplnění výkazu ZAM 1-04U k 31.3.2018

oddělení 7001 - Státní pokladna
oddělení 7001 - Státní pokladna

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informace ke způsobu vyplnění výkazu ZAM 1-04U k 31.3.2018, jehož aktuální vzor byl publikován v balíčku č. 38.

XSD výkazu ZAM 1-04U obsahuje nepřesnost v názvu některých elementů. XSD obsahuje elementy pro vykazování sloupců 3a až 3f, které jsou v XML vzoru uvedeny následovně:

<VykazZAM104:PocetZamestnancuSkutecnostZdrojMimorozpoctovyEUFM>
</VykazZAM104:PocetZamestnancuSkutecnostZdrojMimorozpoctovyEUFM>

<VykazZAM104:PocetZamestnancuSkutecnostZdrojMimorozpoctovyOstatni>
</VykazZAM104:PocetZamestnancuSkutecnostZdrojMimorozpoctovyOstatni>

<VykazZAM104:PocetZamestnancuSkutecnostVydajeNespotrebovaneEUFM>
</VykazZAM104:PocetZamestnancuSkutecnostVydajeNespotrebovaneEUFM>

<VykazZAM104:PocetZamestnancuSkutecnostVydajeNespotrebovaneOstatni>
</VykazZAM104:PocetZamestnancuSkutecnostVydajeNespotrebovaneOstatni>

<VykazZAM104:PocetZamestnancuSkutecnostZdrojOstatniEUFM>
</VykazZAM104:PocetZamestnancuSkutecnostZdrojOstatniEUFM>

<VykazZAM104:PocetZamestnancuSkutecnostZdrojOstatniOstatni>
</VykazZAM104:PocetZamestnancuSkutecnostZdrojOstatniOstatni>

 

Vyhláškový vzor definuje sloupce 3a až 3f takto:

v tom:
úvazky v limitu regulace zaměstnanosti 4) úvazky mimo limit regulace zaměstnanosti s krytím z nároků z nespotřebovaných výdajů 5) úvazky mimo limit regulace zaměstnanosti s krytím z mimorozpočtových zdrojů 6)
EU/FM ostatní EU/FM ostatní EU/FM ostatní
3a 3b 3c 3d 3e 3f

Pořadí sloupců 3a až 3f ve vyhláškovém vzoru neodpovídá pořadí elementů v XSD schématu. Proto zveřejňujeme mapování sloupců do elementů XSD:

Číslo sloupce Název sloupce dle vyhláškového vzoru Element sloupce v XSD
3a úvazky v limitu regulace zaměstnanosti – EU/FM PocetZamestnancuSkutecnostZdrojOstatniEUFM
3b úvazky v limitu regulace zaměstnanosti – ostatní PocetZamestnancuSkutecnostZdrojOstatniOstatni
3c úvazky mimo limit regulace zaměstnanosti s krytím z nároků z nespotřebovaných výdajů – EU/FM PocetZamestnancuSkutecnostVydajeNespotrebovaneEUFM
3d úvazky mimo limit regulace zaměstnanosti s krytím z nároků z nespotřebovaných výdajů – ostatní PocetZamestnancuSkutecnostVydajeNespotrebovaneOstatni
3e úvazky mimo limit regulace zaměstnanosti s krytím z mimorozpočtových zdrojů – EU/FM PocetZamestnancuSkutecnostZdrojMimorozpoctovyEUFM
3f úvazky mimo limit regulace zaměstnanosti s krytím z mimorozpočtových zdrojů – ostatní PocetZamestnancuSkutecnostZdrojMimorozpoctovyOstatni

Pro účely zpracování výkazu ZAM 1-04U k 31.3.2018 nedochází ke změně XSD schématu. Úprava XSD výkazu ZAM 1-04U bude provedena pro zpracování k 30.6.2018. Změna bude publikována v příštím balíčku XSD č. 39 společně se změnou XSD výkazu Fin SPO dle vyhlášky č. 133/2013 Sb.

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz Publikováno: 11. 4. 2018